OFERIM O GAMĂ LARGĂ DE SERVICII JURIDICE. SUNTEM RECUNOSCUŢI PENTRU EXPERIENŢA NOASTRĂ ÎN LITIGII ŞI ARBITRAJ.

Domeniile nostre principale de activitate sunt următoarele: Drept Penal, Drept Comercial, Dreptul Familiei, Contencios Administrativ și Fiscal, Dreptul Muncii și Executare SIlită. Avem, de asemenea, avocați recunoscuți ȋn Drept fiscal, Drept Bancar, Drept Imobiliar și Construcții, Dreptul Muncii, Proprietate intelectuală, Concurență & Antitrust.

Printre clienții noștri se află importante corporații multinaționale și antreprenori din diverse domenii, bănci și alte instituții financiare, companii de stat, instituții ale statului român și persoane fizice.

DREPT PENAL

Societatea noastră de avocatură oferă asistenţă juridică de drept penal persoanelor fizice şi juridice, indiferent de calitatea deţinută în dosar, respectiv suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă.

Având în spate experienţa dobândită, echipa noastră este pregătită să asigure servicii specializate în fata parchetelor şi instanţelor de judecată, pe întreg teritoriul ţării şi la nivel european, chiar şi concomitent, dacă este cazul.

DREPT COMERCIAL

Un avocat drept comercial va ofera spijinul necesar in redactarea actelor pentru firma, in luarea celor mai bune decizii dar si in evaluarea riscurilor afacerii dumneavoastra.
Drept commercial:
• Constituire de societati comerciale, PFA, intreprinderi familiale
• modificari de acte constitutive
• consultanta juridica
• Contracte comerciale – negocieri, redactări, completări, modificări, încetări, inserări clauze în orice fel de contracte comerciale
• litigii comerciale – asistenţă sau reprezentare în faza de negociere preprocesuala şi în faţa instanţelor judecătoreşti
• recuperari creante
• proprietate intelectuala – exploatare şi protecţie, înregistrare mărci

DREPTUL FAMILIEI

Atunci când în viata oamenilor apar probleme în sfera relațiilor de familie, cuvântul de ordine în soluționarea acestora este CONFIDENȚIALITATEA. Conflictele de familie se abordează cu diplomație, cu încercări de soluționare amiabilă: mediere, negociere.

Abordăm aceste spețe cu tact, ne implicăm ca și cum ar fi problemele noastre, încercăm să simplificăm și să clarificăm cât mai mult toate aspectele pe care astfel de demersuri le implică: relațiile patrimoniale dintre foștii soți, relațiile părinților cu copiii minori, aspecte ce țin de locuința familiei, protejarea intereselor superioare ale minorilor.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL

Specializată în cele două forme ale contenciosului fiscal (contencios administrativ fiscal şi contencios fiscal de drept comun), societatea noastră de avocaţi dispune de experienţa necesară soluţionării imediate a oricăror tipuri de litigiilor fiscale. În acest sens, biroul nostru de avocatură va putea pune oricând la dispoziţia clienţilor săi, persoane juridice, un avocat specializat în litigiile rezultate din interpretarea sau punerea în aplicare a actelor administrativ-fiscale, atât în ceea ce priveşte reprezentarea autorităţilor administrative, cât şi a petenţilor.

DREPTUL MUNCII

Avocații nostri oferă asistență și angajaților și angajatorilor, propunȃndu-le cele mai bune soluții la problemele lor, astfel ȋncȃt să fie protejați de eventualele riscuri ce pot apărea.

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:
• contracte de muncă și ȋncetarea lor
• transferul de angajați
• concedieri și discriminare
• restructurări și reorganizări
• securitate socială
• asistență ȋn probleme generale de dreptul muncii
• litigii de muncă

EXECUTARE SILITĂ

Cu o experiență vastă dobândită de-a lungul timpului, echipa de avocați recuperări creanțe oferă servicii precum:

  • Recuperare creanțe pe cale amiabilă: contactare telefonică a debitorilor, trimitere de notificări, negociere etc.
  • Recuperare creanțe pe cale judiciară: transmiterea acțiunilor împotriva debitorilor, reprezentare în instanța de judecată;
  • Executare silită: înregistare cereri de executare silită, menținerea relației cu executorul judecătoresc, reprezentare și asistență legală în fața instanțelor de judecată;
  • Proceduri de insolvență: asistență legală și reprezentare în ceea ce privește contestațiile la tabelul creanțelor societății debitoare.

LITIGII

Avocații noștri litiganți au o excelentă reputație ȋn ceea ce privește gestionarea litigiilor comerciale și civile. Echipa noastră reprezintă clienți ȋn fața instanțelor judecătorești, la nivel național si internațional. Departamentul nostru de Litigii gestionează dispute provenind din toate sectoarele de activitate: construcții, bănci, asigurări, media și telecom, servicii, industria farmaceutică, producători de alimente și băuturi etc. Domeniile-cheie de practică sunt următoarele: (i) drept comercial general; (ii) drept imobiliar, proprietate și registru funciar; (iii) drept administrativ și fiscal; (iv) achiziții publice; (v) dreptul concurenței; (vi) proprietate intelectuală; (vii) asigurări; (viii) dreptul muncii; (ix) dreptul familiei; (x) drept penal; (xi) protecția consumatorului; (xii) măsuri provizorii și conservatorii.

DREPT FISCAL

Avocații noștri au o experiență consistentă ȋn probleme fiscale generate de tranzacții comerciale. Reprezentăm numeroși clienți ȋn investigații fiscale și litigii ȋn fața autorităților competente și a instanțelor administrative.

Principalele noastre arii de practică fiscală includ:
• investigații și litigii fiscale;
• fuziuni și achiziții;
• asocieri („joint ventures”);
• tranzacții imobiliare publice și private;
• reglementarea plăților;
• insolvențe și restructurări;
• restructurări de datorii.

DREPT BANCAR

ferim o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări și leasing și altor companii care se ocupă de intermedieri financiare, atȃt in Romania, cȃt și peste hotare.

Avocații noștri s-au specializat ȋn probleme de drept bancar, financiar, restructurări de datorii, refinanțări, fonduri mutuale și alte servicii financiare. Acest tip de practică se intersectează deseori cu alte domenii, cum ar fi dreptul imobiliar, dreptul fiscal și litigiile.

DREPT IMOBILIAR

Avocații noștri oferă servicii integrate, acoperind toate aspectele legate de tranzacții imobiliare. Oferim asistență clienților noștri pe toata durata negocierilor cu partenerii de afaceri și cu autoritățile publice care emit autorizațiile și permisele necesare. Munca noastră ȋn acest domeniu se intersectează adeseori cu cea din domeniul fiscal și comercial.

Principalele arii de practică imobiliară pe care le acoperim includ:
• dezvoltări imobiliare și management imobiliar
• finanțarea proiectelor imobiliare
• achiziții/vȃnzări și asocieri („joint ventures”)
• realizarea de rapoarte („due diligence”) pentru achiziții imobiliare
• carte funciară
• dispute imobiliare

IP, CONCURENȚĂ, ANTITRUST

Oferim asistență juridică ȋn legătură cu ȋncălcarea mărcilor și a brevetelor, contracte de licență, contracte de distribuție, concurență neloială și ajutoare de stat. Avem o experiență solidă ȋn consilierea unui număr mare de clienți din diverse industrii, cum ar fi cea farmaceutică, media, cosmetică, asigurări, producția de alimente, băuturi și alte bunuri de larg consum.

Avocații noștri gestionează orice fel de dispute legate de proprietate intelectuală sau dreptul concurenței. Sunt experimentați ȋn litigii transfrontaliere privind proprietatea intelectuală și obișnuiți să colaboreze strȃns cu echipe internaționale de avocați.

CEDO

România a ratificat Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în anul 1994. Aceasta Convenție oferă cetățenilor statelor membre ale Consiliului Europei dreptul de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu plângeri individuale atunci când statele încalcă drepturile prevazute în Convenție.

Având o extrem de bogată experiență în domeniu, societatea noastră de avocatură oferă asistenţă juridică pe durata întregii proceduri în fata CEDO, atât pentru redactarea documentelor necesare, cât și pentru susținerea audierilor orale atunci când acestea sunt convocate, în oricare dintre limbile oficiale ale Curții.